Ga naar de inhoud

Wij maken ook graag kennis met u!

20 oktober 2023

Op woensdag 11 oktober j.l. heeft bestuur Stichting Hospice Krimpenerwaard een informatieavond
georganiseerd voor de omwonenden van het perceel aan de Tussenlanen waar mogelijk hospice
Krimpenerwaard gevestigd gaat worden.
De voorzitter stelt de leden van het bestuur voor aan de aanwezigen en geeft een korte uitleg wat wij
als stichting willen bereiken, namelijk:
“Wij willen mensen in hun laatste levensfase een bijna thuis omgeving bieden.”
Onze missie: de mogelijkheid om mensen op een respectvolle, warme, zorgzame en huiselijke wijze
de laatste periode van hun leven door te laten brengen in eigen omgeving van de Krimpenerwaard.
Niet alleen mensen in de Krimpenerwaard maar ook van daarbuiten kunnen gebruik maken van dit
hospice/bijna thuis huis.
Een mooie opkomst van omwonenden waarmee wij graag onze plannen wilden delen maar ook graag
de reacties en input van de omwonenden wilden horen en deze te inventariseren omdat het belangrijk
is om een goede buur te zijn.
Uit onderzoek blijkt dat er in de Krimpenerwaard een grote behoefte is aan een hospice/bijna thuis
huis en dat 10% van de mensen die overlijden gebruik maken van een hospice/bijna thuis huis en
gezien de vergrijzing zal dat meer worden. Wij zijn dan ook verheugd met de mogelijkheid om ons
plan te ontwikkelen op het perceel.
De eerste schetsen van de architect zijn deze avond met de omwonenden gedeeld om daarmee ook
te laten zien dat het hospice/bijna thuis huis niet van grote invloed zal zijn op de woonomgeving.
Uiteraard riep het bij enkelen kritische vragen op, we willen immers gaan bouwen op een stuk grond
waar de bestemming van gaat wijzigen. De vragen zijn door de Stichting Hospice Krimpenerwaard zo
goed als mogelijk beantwoord.
Het was voor ons een waardevolle bijeenkomst waarbij de aanwezige omwonenden zo goed als
mogelijk geïnformeerd zijn over de plannen omtrent het oprichten van het hospice Krimpenerwaard.
We nemen de input van de omwonenden mee in onze verdere ontwikkeling.