Ga naar de inhoud

Steun de stichting

Draagt u het hospice een warm hart toe, dan stellen we een vrijwillige donatie zeer op prijs.
Doneren kan door middel van het scannen van onderstaande QR code met uw telefoon, waarna u via de bank app een vrijwillige bijdrage kunt doen.
Of middels onderstaande link waarna u middels iDEAL een donatie kunt doen. 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h_9KEUCrTqaxKs2m9gTpeQ

Stichting Hospice Krimpenerwaard wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).