Ga naar de inhoud

Bouwt u mee aan Hospice Krimpenerwaard?

Hospice Krimpenerwaard wil mensen in hun laatste levensfase een ‘bijna-thuis omgeving’ bieden.
Waardig, warm en respectvol. Huiselijk. Zorgzaam. Midden in de zo vertrouwde Krimpenerwaard.
Daarmee sluiten we aan bij een groeiende behoefte in onze regio. Zeker ook in de Krimpenerwaard is sprake van een veranderende opbouw en samenstelling van gezinnen, vergrijzing, langer thuis wonen en – als gevolg daarvan – afnemende sociale contacten.
In de toekomst gaat de trend zich voortzetten. Alleen daarom al is de vestiging van een hospice van groot belang.